بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

انکندروماتوز(اولیِر) (Ollier's disease)

انکندروماتوز نام بیماری است که در آن بیمار دچار تومورهای متعدد خوش خیم غضروفی در استخوان های بدن میشود.

اولیِر

 Ollier's disease

 

نگارش های دیگر : الیر، انکندروماتوز، کندروماتوز، کندروم متعدد، کندروماتوزیس، انکندروماتوزیس

اولیر یا انکندروماتوز نام بیماری است که در آن بیمار دچار تومورهای متعدد خوش خیم غضروفی در استخوان های بدن میشود.

در بیماری اولیر یا انکندروماتوز استخوان ها تغییر شکل داده و ضعیف میشوند و به همین علت احتمال شکستگی آنها بیشتر میشود. وجود تومورهای غضروفی در نزدیکی مفاصل موجب محدودیت حرکتی در آنها میگردد.

بیماری اولیر یا انکندروماتوز در سنین نوجوانی دیده شده و در پسران شایعتر است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت