بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اکستانسور (Extensor)

اکستانسور نام تاندون های باز کننده اندام فوقانی یا تحتانی است.

اکستانسور

Extensor

 

نگارش های دیگر : اکستنسور

اکستانسور نام تاندون های باز کننده اندام فوقانی یا تحتانی است. یک تاندون اکستانسور تاندونی است که یک مفصل را از حالت خم یا فلکشن Flexion به حالت باز و مستقیم و کشیده یا اکستنشن Extension درمیاورد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت