بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اُستِئومیِلیت (Osteomyelitis)

استئومیلیت به معنای التهاب استخوان است.

اُستِئومیِلیت

 Osteomyelitis

 

نگارش های دیگر : استیومیلیت، آستیومیلیت

استئومیلیت به معنای التهاب استخوان است.

استئومیلیت موجب خوردگی استخوان میشود

شایعترین علت التهاب استخوان عفونت است. پس وقتی از استئومیلیت صحبت میشود مقصود بیشتر استئومیلیت عفونی است که در آن میکروب ها به بافت استخوانی حمله کرده و آنرا تخریب میکنند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت