بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اُستِئوکُندروز (Osteochondrosis)

استئوکندروز نام دسته ای از بیماری های استخوانی است که قسمت اپی فیز استخوان را درگیر میکنند.

اُستِئوکُندروز

 Osteochondrosis

 

نگارش های دیگر : استیوکندروز، آستیوکندروز، آستیوکندروزیس، استئوکندرز

استئوکندروز نام دسته ای از بیماری های استخوانی است که قسمت اپی فیز استخوان را درگیر میکنند.

استئوکندروز ها در بچه ها و نوجوانان شایعتر بوده و علت ایجاد آن معمولا قطع جریان خون استخوان است. بیماری های کین باخ در مچ دست، پرتس در لگن، سیور در پاشنه، ازگود اشلاتر در زانو و شوئرمن در ستون مهره را از دسته استئوکندروز ها میدانند.

علامت مشترک استئوکندروز ها بروز درد در محل است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت