بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اُستِئوپُروز (Osteoporosis)

استئوپروز یا پوکی استخوان بیماری است که در آن ماده تشکیل دهنده استخوان کاهش میابد و یا به سخن دیگر تراکم آن کم میشود.

اُستِئوپُروز

 Osteoporosis

 

نگارش های دیگر : استئوپوروز، استئپوروز، آستیوپوروز، آستیوپروز، آستیوپوروزیس

استئوپروز یا پوکی استخوان بیماری است که در آن ماده تشکیل دهنده استخوان کاهش میابد و یا به سخن دیگر تراکم آن کم میشود.

در استئوپروز داربست سلولی و مواد معدنی که روی آن رسوب کرده هر دو کاهش میابند.

استئوپروز در سنین بالا بخصوص در خانمها شایع بوده و با ضعیف کردن استخوان موجب افزایش احتمال شکستگی میشود.


تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت