بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اُستِئوتومی (Osteotomy)

استئوتومی به معنای شکسته شدن استخوان به توسط پزشک است.

اُستِئوتومی

  Osteotomy

 

نگارش های دیگر : استیوتومی، استئوتمی، استئتومی، استئتمی

استئوتومی به معنای شکسته شدن استخوان به توسط پزشک است.

در تصویر این صفحه انیمیشن استئوتومی ساق برای درمان ژنووارم دیده میشود.

استئوتومی روشی است که در آن پزشک با استفاده از ابزار های خاص مانند چیزل یا اره قسمتی از استخوان را برش داده و سپس قطعات استخوانی را در وضعیت دیگری قرار میدهد تا جوش بخورند.

از استئوتومی برای تغییر امتداد استخوان ها استفاده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت