بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

استئوبلاست (Osteoblast)

استئوبلاست دسته ای از سلول های استخوانی هستند که وظیفه آنها ساختن استخوان است.

اُستِئوبلاست

 Osteoblast

نگارش های دیگر : استیوبلاست، استئوبلست

استئوبلاست ها دسته ای از سلول های استخوانی هستند که وظیفه آنها ساختن استخوان است.

سلول های استئوبلاست در طول حیات هر استخوان مرتبا استخوان جدید میسازند و سلول های دیگری به نام استئوکلاست هم مرتبا قسمت هایی از استخوان را جذب میکنند. پس استخوان دائما در حال نو شدن است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت