بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرتروپلاستی (Arthroplasty)

آرتروپلاستی نوعی جراحی ترمیمی است که به منظور کاهش درد و یا افزایش دامنه حرکتی در مفصلی که دچار محدودیت حرکتی شده انجام میشود.


آرتروپلاستی نوعی جراحی ترمیمی است که به منظور کاهش درد و یا افزایش دامنه حرکتی در مفصلی که دچار محدودیت حرکتی شده انجام میشود.

انواع مختلفی از آرتروپلاستی وجود دارد که عبارتند از

  • تعویض کامل مفصل Total joint replacement : نوعی آرتروپلاستی است که در آن هر دو سطح مفصلی با مواد مصنوعی جایگزین میشوند.
  • تعویض نیمی از مفصل Hemiarthroplasty : نوعی آرتروپلاستی است که در آن فقط یک طرف سطح مفصلی با مواد مصنوعی جایگزین میشود
  • قرار دادن رباط در بین دو سطح مفصلی که به آن Fascial Arthroplasty میگویند
  • برداشتن استخوان دو سطح مفصلی بدون اینکه چیزی به جای آن قرار داده شود که به آن Excisional Arthroplasty میگویند.

متداول ترین آرتروپلاستی که امروزه انجام میشود نوع اول است که به آن عمل جراحی تعویض مفصل هم میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت