بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

استابولوم (Acetabulum)

استابولوم قسمتی از استخوان لگن خاصره و به شکل یک کاسه است.


نگارش های دیگر :  استابولم، استابلوم، استابلم

استابولوم قسمتی از استخوان لگن خاصره و به شکل یک کاسه است. حفره استابولوم سر استخوان ران را در درون خود جای داده و این دو با هم مفصل ران را تشکیل میدهند.

حفره استابولوم دو اهمیت عمده دارد. یکی در روند ایجاد آرتروز مفصل ران که این حفره دچار ساییدگی میشود و دیگر در شکستگی های استابولوم.

سطح داخلی حفره استابولوم از غضروف مفصلی پوشیده شده است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت