بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

اِسپلینت (Splint)

اسپلینت یا آتل یک وسیله است که برای حمایت از یک عضو و یا برای بیحرکت کردن یک مفصل بکار میرود.


گارش های دیگر :
سپلینت

اسپلینت یا آتل یک وسیله است که برای حمایت از یک عضو و یا برای بیحرکت کردن یک مفصل بکار میرود.

اسپلیت در طب اورژانس برای بیحرکت کردن موقت اندام آسیب دیده بکار برده میشود. بطور مثال پرسنل آمبولانس وقتی به آسیب یک اندام شک میکنند آنرا بلافاصله در اسپلینت قرار داده و بیمار را به بیمارستان میبرند.

از اسپلینت برای بیحرکت کردن عضو شکسته شده بعد از عمل جراحی هم استفاده میشود. بعضی از انواع اسپلینت ها در اطراف مفاصل بسته شده و آن ها را حمایت میکنند. این اسپلینت ها اجاره حرکت در بعض جهات را به مفصل نمیدهند.

جنس اسپلینت ها معمولا از فلز یا الیاف کمپوزیت سبک است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت