بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آرتروز (Osteoarthritis)

آرتروز یا استئوآرتریت ساییدگی مفصل است.


آرتروز


Osteoarthritis


نگارش های دیگر : استئوارتریت، استیوارتریت، آستئوارتریت

استئوآرتریت نام دیگر آرتروز یا ساییدگی مفصل است.

استئوآرتریت از شایعترین بیماری های مفصلی است و تقریبا میتواند هر مفصلی را گرفتار کند. روند ایجاد استئوآرتریت از خراب شدن غضروف مفصلی شروع شده و بتدریج به استخوان مفصل هم میرسد.

مهم ترین علائم استئوآرتریت درد و خشکی حرکات مفصل است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت