بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ازگود اشلاتر (Osgood-schlatter)

ازگود اشلاتر بیماری است که مشخصه آن یک برجستگی استخوانی دردناک در جلوی بالاترین قسمت استخوان تیبیا یا درشت نی است.


نگارش های دیگر : ازگود شلاتر

ازگود اشلاتر بیماری است که مشخصه آن یک برجستگی استخوانی دردناک در جلوی بالاترین قسمت استخوان تیبیا یا درشت نی است.

برجستگی استخوانی بیماری ازگود اشلاتر در محل اتصال تاندون کشکک به استخوان درشت نی قرار دارد.

در تصویر این صفحه پیکان سفید محل تورم و درد در بیماری ازگود اشلاتر را نشان میدهد

ازگود اشلاتر در سنین نوجوانی ایجاد شده و موجب درد زیر زانو میشود.

درمان بیماری ازگود اشلاتر معمولا اقدامات غیر جراحی است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت