بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

هِرنی دیسک (Disc hernia)

هرنی دیسک همان فتق دیسک بین مهره ای است.

هِرنی دیسک


Disc hernia

 

هرنی دیسک همان فتق دیسک بین مهره ای است.

هرنی دیسک معمولا به علت بیرون زدن قسمت مرکزی دیسک بین مهره ای ایجاد میشود.

این بیرون زدگی موجب فشار به ریشه عصبی شده که نتیجه آن بروز علائم بیماری است. مهمترین علائم هرنی دیسک بین مهره ای احساس درد تیرکشنده از پشت باسن به اندام تحتانی است.

این درد ممکن است با احساس خواب رفتگی و یا گزگز اندام تحتانی همراه باشد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت