بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

هالوکس والگوس (Hallux valgus)

هالوکس والگوس نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی در انگشت شست پا است.

هالوکس والگوس

Hallux valgus

 

هالوکس والگوس نوعی تغییر شکل یا دفرمیتی در انگشت شست پا است.

در هالوکس والگوس کناره داخلی مفصل متاتارسوفالانژیال اول برجسته میشود.

این برجستگی میتواند به علت انحراف متاتارس یا فالانکس ایجاد شود. هالوکس والگوس در 90 درصد موارد در زنان دیده میشود و پوشیدن کفش تنگ احتمال بروز آن را بیشتر میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت