بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ارتولانی (Ortolani sign)

ارتولانی نام یک آزمایش و تست بالینی ارتوپدی است که پزشک از آن برای معاینه کودک مبتلا به دررفتگی مادرزادی مفصل ران استفاده میکند.


ارتولانی نام یک آزمایش و تست بالینی ارتوپدی است که پزشک از آن برای معاینه کودک مبتلا به ناپایداری مادرزادی مفصل ران استفاده میکند.

اساس تست ارتولانی سعی پزشک در جابجا کردن مفصل ران است.

 با انجام تست ارتولانی پزشک با انجام مانوری سعی میکند مفصل ران دررفته را جااندازی کند و این جاافتادن را احساس میکند.  جاافتادن سر استخوان ران به درون حفره استابولوم با انجام تست ارتولانی نشانه ناپایداری مفصل ران است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت