بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

واروس (Varus)

واروس نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به داخل است.

واروس


Varus

 

واروس نوعی تغییر شکل مفصل و به معنی انحراف یک مفصل به داخل است.

در واروس، استخوانی از مفصل که از ریشه اندام دورتر است به سمت داخل منحرف میشود.

بطور مثال در کوبیتوس واروس ساعد به سمت داخل و در ژنووارم ساق به سمت داخل منحرف میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت