بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نِکروز آسِپتیک (Aseptic necrosis)

نکروز آسپتیک به معنی مردن سلول های یک بافت بدون وجود یک منشا عفونی است.

نِکروز آسِپتیک

Aseptic necrosis

 

نکروز آسپتیک به معنی مردن سلول های یک بافت بدون وجود یک منشا عفونی است.

مهمترین علل نکروز آسپتیک در بافت ها قطع خونرسانی به بافت است.

گاهی اوقات مواد شیمیایی مانند بعضی داروها یا سموم میتوانند موجب بروز نکروز آسپتیک شوند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت