بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

نِکروز (Necrosis)

نکروز به معنی مردن سلول های یک بافت است.

نِکروز


Necrosis

 

نگارش های دیگر : نکرز

نکروز به معنی مردن سلول های یک بافت است.

نکروز بافت معمولا بر اثر قطع جریان خون آن ایجاد میشود.

گاهی اوقات عفونت ها و یا مواد شیمیایی هم میتوانند موجب نکروز بافت شوند.

در صورت نکروز وسیع در یک بافت ممکن است نیاز به خروج آن بافت توسط عمل جراحی وجود داشته باشد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت