بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ناویکولار (Navicular bone)

ناویکولار نام یکی از استخوان های تارس در کف پا است.

ناویکولار

Navicular bone

 

نگارش های دیگر : ناویکولز

ناویکولار نام یکی از استخوان های تارس در کف پا است.

استخوان ناویکولار یا ناوی در جلوی استخوان قاپ یا تالوس قرار گرفته و شکل خمیده و قوسی شکلی دارد.

در جلوی این استخوان، استخوانچه های کونئیفرم قرار گرفته اند. یه استخوان اسکافوئید در مچ دست هم استخوان ناویکولار یا ناوی میگویند.


تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت