بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مهره (Vertebral bone)

مهره واحد تشکیل دهنده ستون فقرات است.

مهره

Vertebral bone

 

مهره واحد تشکیل دهنده ستون فقرات است.

ستون مهره از پشت سر هم قرار گرفتن بیش از سی مهره تشکیل شده است.

شکل و اندازه مهره ها متفاوت است.

مهره های ناحیه کمر بزرگ و قوی هستند.

در داخل مهره ها نخاع و ریشه های عصبی نخاع قرار دارند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت