بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

منیسکتومی (Meniscectomy)

منیسکتومی نوعی روش جراحی است که در آن منیسک از داخل زانو خارج میشود.

منیسکتومی


Meniscectomy

 

نگارش های دیگر : مینیسکتومی

منیسکتومی نوعی روش جراحی است که در آن منیسک از داخل زانو خارج میشود.

منیسکتومی میتواند کامل یا توتال باشد که در آن تمام منیسک آسیب دیده از زانو خارج میشود و یا ممکن است پارشیل Partial باشد که در آن فقط قسمتی از منیسک آسیب دیده خارج میشود. امروزه اکثر اعمال جراحی منیسکتومی معمولا با استفاده از آرتروسکوپ انجام میگردند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت