بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مِنیسک (Meniscus)

منیسک ساختمان های هلالی شکلی از جنس شبیه غضروف هستند که در داخل مفصل زانو قرار دارند.

مِنیسک


Meniscus

 

نگارش های دیگر : مینیسک

منیسک ساختمان های هلالی شکلی از جنس شبیه غضروف هستند که در داخل مفصل زانو قرار دارند.

در هر زانو دو منیسک وجود دارد.

وظیفه اصلی منیسک ها کمک به حفظ پایداری مفصل زانو و جذب ضربات شدیدی است که به مفصل وارد میشود.

پارگی منیسک از آسیب های مهم زانو است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت