بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مِنَنگوسِل (Meningocele)

مننگوسل به معنی بیرون زدگی پرده اطراف نخاع یا ریشه های عصبی نخاع از پشت مهره است.

مِنَنگوسِل


Meningocele

 

 

 مننگوسل به معنی بیرون زدگی پرده اطراف نخاع یا ریشه های عصبی نخاع از پشت مهره است.

مننگوسل یک ناهنجاری مادرزادی است که در آن حلقه استخوانی که بطور طبیعی دور تا دور نخاع را فرا گرفته است در قسمت پشت به خوبی تشکیل نشده و باز میماند.

نتیجه اینست که پرده ایکه بطور طبیعی در اطراف نخاع و ریشه های عصبی قرار داشته و به آن مننژ میگویند از این نقص استخوانی بیرون میزند. در واقع مننگوسل یک نوع فتق پرده اطراف نخاع به بیرون است.

در مننگوسل در پشت کمر نوزاد یک برجستگی دیده میشود که محتوی کیسه ایست که جدار آن پده نخاع است و در داخل آن مایع مغزی نخاعی وجود دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت