بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مایع سینوویال (Synovial fluid)

مایع سینوویال نام دیگر مایع مفصلی است.

مایع سینوویال

Synovial fluid

 

مایع سینوویال نام دیگر مایع مفصلی است.

مایع سینوویال از سلول های سینوویال ترشح میشوند.

این سلول ها بصورت لایه ای سطح داخلی کپسول مفصلی را پوشانده اند. مایع سینوویال دو وظیفه عمده دارد.

یکی اینکه با انتقال اکسیژن و مواد غذایی وظیفه تغذیه سلول های غضروف مفصل را به عهده میگیرد. وظیفه دیگر مایع سینوویال لیز و لغزنده کردن سطح غضروف برای کاهش اصطکاک است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت