بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

مافوچی (Maffucci's syndrome)

مافوچی بیماری است که مشخصه آن وجود تومورهای کندروم و همانژیوم به همراه هم در بدن فرد بیمار است.

مافوچی


Maffucci's syndrome

 

مافوچی بیماری است که مشخصه آن وجود تومورهای کندروم و همانژیوم به همراه هم در بدن فرد بیمار است.

کندروم یا انکندروم نوعی تومور خوش خیم استخوانی است که جنس آن از غضروف است. همانژیوم هم نوعی تومور خوش خیم از جنس عروق خونی است. در بیماری مافوچی تومورهای انکندروم بصورت متعدد در کف دست و انگشتان دست بیمار وجود داشته و موجب تغییر شکل آنها میشود.

فرد مبتلا به این بیماری در زمان تولد طبیعی است و بیماری در کودکی یا نوجوانی ظاهر میشود. هم در بیماری مافوچی و هم در بیماری اولیر تومورهای انکندروم متعدد وجود دارند ولی در بیماری مافوچی تومورهای همانژیوم متعدد هم در بیمار دیده میشوند.

در تصویر این صفحه تومورهای متعدد در دست فرد مبتلا به سندروم مافوچی دیده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت