بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

لونیت (Lunate)

لونیت نام یکی از استخوانچه های کارپ در ناحیه مچ دست است.

لونیت

Lunate

 

لونیت نام یکی از استخوانچه های کارپ در ناحیه مچ دست است.

استخوانچه های کارپ هشت عدد هستند که در دو ردیف چهارتایی قرار گرفته اند. استخوان لونیت در ردیف پرگزیمال یعنی آنکه به ساعد نزدیک تر است قرار دارد.

لونیت بین اسکافوئید و تری کتروم قرار گرفته و به شکل هلالی است به همین خاطر به آن استخوان هلالی هم میگویند.

نکروز یا سیاه شدن استخوان لونیت را بیماری کین باخ میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت