بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

گچ گیری (Casting)

گچ گیری یک روش درمانی ارتوپدی است.

گچ کیری

Casting

 

 

 گچ گیری یک روش درمانی ارتوپدی است.

در گچ گیری پزشک با استفاده از گچ ارتوپدی سعی در بیحرکت کردن مفصل آسیب دیده یا استخوان شکسته شده میکند.

امروزه برای گچ گیری بجای گچ بیشتر از نوارهای فایبرگلاس استفاده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت