بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

گچ اِسپایکا (Spica cast)

گچ اسپایکا نوعی قالب گچی است که دور تا دور تنه و هر دو ران بیمار را میگیرد.

گچ اِسپایکا


Spica cast

 

نگارش های دیگر : گچ اسپیکا

 

 گچ اسپایکا نوعی قالب گچی است که دور تا دور تنه و هر دو ران بیمار را میگیرد.

گچ اسپایکا نوعی گچ نیست بلکه نوعی روش گچ گیری است.

از گچ اسپایکا در درمان دررفتگی مادرزادی سر استخوان ران و درمان شکستگی های ران بچه ها استفاده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت