بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

ابدکتور (Abductor)

ابدکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را از خط محوری بدن دور میکند.


نگارش های دیگر : ابدکتر

ابدکتور نام عضله یا عضلاتی است که یک اندام یا قسمتی از آن را از خط محوری بدن دور میکند.

بطور مثال ابدکتور های ران به عضلاتی میگویند که در ناحیه باسن آن قرار داشته و با انقباض خود موجب دور شدن ران ها از هم میشوند.

یا ابدکتور شست عضله ای ایست که آن را از کف دست دور میکند.

تصاویر این صفحه عضلات ابدکتور یا دور کننده مفصل ران را نشان میدهد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت