بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کِین باخ (Kienbock)

کین باخ نکروز یا سیاه شدن استخوان لونیت در مچ دست است.

  کِین باخ


Kienbock

 

 

 کین باخ نکروز یا سیاه شدن استخوان لونیت در مچ دست است.

سیاه شدن استخوان به علت قطع جریان خون آن است. علائم بیماری کین باخ بصورت درد و محدودیت حرکتی در مچ است.

بیماری کین باخ در دراز مدت میتواند موجب آرتروز مچ دست شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت