بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کیفوز (Kyphosis)

کیفوز به معنی انحراف ستون مهره به جلو است.

کیفوز


Kyphosis

 

 

 کیفوز به معنی انحراف ستون مهره به جلو است. این انحراف معمولا در ستون مهره سینه ای ایجاد میشود.

علت کیفوز در جوان ها معمولا بیماری شوئرمن و در سنین بالا به علت استئوپروز و پوکی استخوان است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت