بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کیفوپلاستی (Kyphoplasty)

کیفوپلاستی نوعی عمل جراحی در ستون مهره است.

کیفوپلاستی


Kyphoplasty

 

نگارش های دیگر : کایفوپلاستی

 

 کیفوپلاستی نوعی عمل جراحی در ستون مهره است.

در این جراحی یک بالون کوچک به داخل مهره شکسته شده فرستاده شده و باد میشود. این کار موجب میشود شکل مهره به حالت قبلی خود برگردد. سپس بالون خارج شده و بجای محل خالی، سیمان استخوانی تزریق میشود. از کیفوپلاستی در درمان شکستگی های مهره که ناشی از استئوپروز و پوکی استخوان است استفاده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت