بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کوراکوئید (Coracoid)

کوراکوئید نام زائده ای در ناحیه شانه است.

کوراکوئید


Coracoid

 

نگارش های دیگر : کوراکوید، کوراکویید

 

 کوراکوئید نام زائده ای در ناحیه شانه است.

به آن زائده غرابی هم میگویند. زائده کوراکوئید بصورت یک برجستگی در جلوی استخوان کتف است.

به این زائده رباط کوراکوآکرومیال و سر بلند تاندون دوسر بازویی متصل میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت