بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کنتراکچِر (کنتراکچِر)

کنتراکچر به معنای کوتاه شدن طول عضلات، تاندون ها و یا رباط ها است.

 کنتراکچِر


Contracture

 

نگارش های دیگر : کنترکچر، کنتراکتور

 

 کنتراکچر به معنای کوتاه شدن طول عضلات، تاندون ها و یا رباط ها است.

کنتراکچر علل گوناگونی دارد ولی زمینه ساز اصلی آن بیحرکتی طولانی مدت مفصل بعد از آسیب یا بیماری است.

در صورتیکه کنتراکچر کم باشد ممکن است با انجام نرمش های کششی بتوان آن را برطرف کرد ولی در صورت شدید بودن، درمان آن نیازمند انجام عمل جراحی است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت