بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کُلاپس مهره (Vertebral collapse)

کلاپس مهره به معنی خرد شدن مهره در ستون فقرات است.

کُلاپس مهره


Vertebral collapse

 

 

 کلاپس مهره به معنی خرد شدن مهره در ستون فقرات است.

کلاپس مهره معمولا بدنبال استئوپروز و پوکی استخوان مهره ایجاد میشود. پوکی استخوان مهره موجب ضعیف شدن آن شده و مهره در زیر فشار وزن تنه در خود خرد میشود.

این کلاپس و خرد شدگی مهره در قسمت جلوی مهره بیشتر بوده و موجب کاهش ارتفاع جلوی آن میشود.

گاهی اوقات کلاپس در مهره سالمی ایجاد میشود که ضربه شدیدی به آن وارد شده است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت