بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

کپسول مفصلی (Joint capsule)

کپسول مفصلی بافت پرده ای شکلی است که اطراف مفصل را فرا میگیرد.

کپسول مفصلی


Joint capsule

 

کپسول مفصلی بافت پرده ای شکلی است که اطراف مفصل را فرا میگیرد.

کپسول مفصلی مانند کیسه ای استوانه ای شکل است که مفصل در درون آن قرار میگیرد. دو طرف این کیسه استوانه ای به استخوان های تشکیل دهنده مفصل متصل میشود.

رباط های اطراف مفصل بر روی کپسول مفصلی قرار گرفته و به آن می چسبند و در مواردی با آن یکی میشوند.

کپسول مفصلی یکی از عوامل پایداری مفصل است.

در تصویر این صفحه کپسول مفصلی به رنگ فیروزه ای دیده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت