بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

آنتی بیوتیک (Antibiotic)

آنتی بیوتیک به مواد شیمیایی میگویند که در درمان بیماری های عفونی بکار برده میشوند.


آنتی بیوتیک به مواد شیمیایی میگویند که در درمان بیماری های عفونی بکار برده میشوند.

آنتی بیوتیک مانع از رشد میکروب ها شده و یا آنها را میکشد. هر آنتی بیوتیک بر روی یک یا تعداد خاصی از میکروب ها اثر میکند. بعضی از این مواد از موجودات زنده مانند قارچ ها گرفته شده و بعضی دیگر بصورت مصنوعی ساخته میشوند.

آنتی بیوتیک از دو کلمه آنتی Anti به معنی "ضد" و بیوزیس Biosis به معنای زندگی تشکیل شده است.

اولین آنتی بیوتیک که بطور وسیعی در درمان بیماری های عفونی بکار رفت پنی سیلین بود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت