بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

فیکساتور خارجی (External fixator)

فیکساتور خارجی نوعی ابزار فلزی است که از آن برای بیحرکت کردن قطعات شکسته شده استخوان استفاده میشود.

فیکساتور خارجی

External fixator

 

نگارش های دیگر : اکسترنال فیکساتور

فیکساتور خارجی نوعی ابزار فلزی است که از آن برای بیحرکت کردن قطعات شکسته شده استخوان استفاده میشود.

مهمترین قسمت فیکساتور خارجی پیچ هایی است که از راه پوست وارد قطعات شکسته شده استخوان میشوند. این پیچ ها در خارج از بدن به توسط گیره هایی به میله ای متصل میشود.

از فیکساتور خارجی معمولا برای درمان شکستگی های باز و یا شکستگی های عفونی شده استفاده میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت