بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

فلکسور (Flexor)

فلکسور نام تاندون های خم کننده اندام فوقانی یا تحتانی هستند.

فلکسور

Flexor

 

فلکسور نام تاندون های خم کننده اندام فوقانی یا تحتانی هستند. یک تاندون فلکسور تاندونی است که یک مفصل را از حالت باز و کشیده و مستقیم یا اکستنشن Extension به حالت خم و جمع شده یا فلکشن Flexion درمیاورد.


تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت