بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

فلج مغزی (Cerebral palsy)

فلج مغزی نام مشترک تعدادی بیماری است که موجب آسیب به مغز و عدم رشد مناسب آن در دوران جنینی یا بعد از زایمان میشود.

فلج مغزی


Cerebral palsy

 

نگارش های دیگر : سربرال پالسی

فلج مغزی نام مشترک تعدادی بیماری است که موجب آسیب به مغز و عدم رشد مناسب آن در دوران جنینی یا بعد از زایمان میشود.

اختلالات ژنتیکی، نرسیدن اکسیژن کافی به مغز، عفونت های مغزی و بعضی بیماری های دیگر میتوانند موجب آسیب به مغز جنین یا نوزاد شده و موجب فلج مغزی شوند.

علائم فلج مغزی معمولا بصورت اختلالاتی در حرکت اندام ها و کاهش قوای ذهنی بچه است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت