بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

فَتق دیسک (Disc hernia)

فتق دیسک به معنای بیرون زدگی قسمت مرکزی دیسک بین مهره است.

  فَتق دیسک


Disc hernia

 

نگارش های دیگر : هرنی دیسک

فتق دیسک به معنای بیرون زدگی قسمت مرکزی دیسک بین مهره است.

دیسک بین مهره ای در ستون فقرات از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت مرکزی ژلاتینی و یک قسمت حلقوی محکم در دور آن. وقتی بر اثر یک حرکت نابجا در ستون مهره قسمت حلقوی پاره میشود هسته ژلاتینی میتواند از محل پارگی به بیرون بزند. این حرکت به بیرون را فتق میگویند.

فتق دیسک بین مهره ای میتواند موجب فشار به ریشه عصبی و در نتیجه بروز علائم سیاتیک شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت