بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

شوک (Shock)

شوک به معنای کاهش شدید فشار خون است.

  شوک


Shock

 

شوک به معنای کاهش شدید فشار خون است.

معمولا وقتی فشار خون سیستولیک شریانی به زیر 90 میلیمتر جیوه سقوط میکند وضعیت ایجاد شده را شوک مینامند.

در شوک خونرسانی بافت ها بشدت کم شده و حیات سلول های بافت به علت کمبود اکسیژن به مخاطره میافتد. شوک یک اورژانس طبی است.

شایعترین علت شوک خونریزی شدید است ولی میتواند به علت نارسایی قلبی، اختلالات عصبی و علل دیگر هم ایجاد شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت