بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

شانه منجمد (Frozen shoulder)

شانه منجمد یا شانه یخ زده به معنای محدودیت شدید حرکتی درمفصل شانه است.

شانه منجمد

 Frozen shoulder

 

شانه منجمد یا شانه یخ زده به معنای محدودیت شدید حرکتی درمفصل شانه است. 

شانه منجمد بیشتر در زنان دیده شده و به علت کلفت و سفت شدن کپسول مفصلی ایجاد میشود. 

دیابت، کم کاری غده تیروئید و بیماری پارکینسون میتوانند احتمال بروز این بیماری را بیشتر کنند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت