بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سینوویت (Synovitis)

سینوویت به معنی التهاب بافت سینوویال است.

سینوویت


 Synovitis

 

نگارش های دیگر : سینویت

سینوویت به معنی التهاب بافت سینوویال است. 

سینوویت معمولا به علت بیماری های روماتیسمی بوجود میاید. با این حال بعضی عفونت های مفصلی، بعضی بیماری های عفونی، ضربه و یا بعضی تومورها میتوانند موجب بروز سینوویت شوند. 

التهاب بافت سینوویال غلاف تاندون را تنوسینوویت میگویند.

سینوویت معمولا موجب بروز درد و تورم در مفصل میشود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت