بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سیمان استخوانی (Bone cement)

سیمان استخوانی به ماده شیمیایی خاصی میگویند که در بدن برای چسباندن استخوان بکار برده میشود.

سیمان استخوانی

  Bone cement

 

سیمان استخوانی به ماده شیمیایی خاصی میگویند که در بدن برای چسباندن استخوان بکار برده میشود. 

سیمان استخوانی از جنس متاکریلات بوده و مانند سیمان ساختمانی پس از آماده شدن سفت و جامد میشود. 

از سیمان استخوانی معمولا برای اتصال اجزاء مفاصل مصنوعی به استخوان استفاده میشود. 

سیمان استخوان برای پر کردن حفرات کیست ها یا تومورهای استخوانی هم کاربرد دارد.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت