بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سی تی اسکَن (CT scan)

سی تی اسکن نوعی روش تصویربرداری با اشعه ایکس است.

سی تی اسکَن

 CT scan

 

سی تی اسکن یا اسکن کامپیوتری نوعی روش تصویربرداری با اشعه ایکس است. 

در سی تی اسکن باریکه ای از اشعه ایکس از بدن عبور کرده و پس از خروج از بدن به توسط یک حسگر اندازه گیری میشود. 

با عبور این باریکه از قسمت های مختلف بدن و جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها توسط یک کامپیوتر، تصویری بر روی مانیتور دستگاه سی تی اسکن ایجاد میشود که سطح مقطعی از بدن را نشان میدهد. 

سی تی اسکن از ابزارهای تصویربرداری دقیق و حساس در پزشکی است و در بررسی مشکلات استخوان و حتی بافت نرم کمک زیادی به پزشک میکند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت