بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سیاتیک (Sciatica)

سیاتیک نام عصبی در اندام تحتانی است.

سیاتیک

 Sciatica

 

سیاتیک نام عصبی در اندام تحتانی است. 

عصب سیاتیک از به هم پیوستن چند ریشه عصبی که از بین مهره های کمری خارج میشوند تشکیل میگردد. سپس از پشت لگن عبور کرده و به ران میرسد. عصب سیاتیک در پایین ران به دو شاخه به نام های تیبیال و پرونئال تقسیم میشود. 

فتق دیسک بین مهره ای میتواند به ریشه های عصبی که عصب سیاتیک را تشکیل میدهند فشار آورده و موجب بروز علائمی مانند درد لگن با انتشار به ران و ساق و احساس گزگز در ساق کند. به این علائم هم سیاتیک میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت