بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سونوگرافی (Sonography)

سونوگرافی نام یک روش تصویربرداری است که در آن از امواج صوتی استفاده میشود.

سونوگرافی

Sonography

 

نگارش های دیگر : سنوگرافی

سونوگرافی نام یک روش تشخیصی تصویربرداری است که در آن از امواج صوتی استفاده میشود.

در این روش امواج صوتی با بسامد بالا که برای گوش انسان قابل شنیدن نیست از طریق وسیله ای که بر روی پوست بیمار گذاشته میشود به درون بدن فرستاده میشود. بازتاب این امواج صوتی مجددا به توسط همان وسیله دریافت شده و پس از تبدیل به امواج الکتریکی و پردازش آن به توسط یک کامپیوتر بصورت تصویر بر روی صفحه مانیتور نمایش داده میشود.

امواج سونوگرافی با امواج ایکس تفاوت داشته و ضرری برای بدن ندارند.

به سونوگرافی اولتراسوند یا اولتراسونوگرافی هم میگویند.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت