بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سل (TubercolosisTubercolosis)

سل نوعی عفونت است که به علت فعالیت یک نوع باکتری به نام باسیل کخ بوجود میاید.

سل


Tubercolosis

 

نگارش های دیگر : توبرکولوز

سل نوعی عفونت است که به علت فعالیت باکتری به نام باسیل کخ بوجود میاید. 

بیماری سل معمولا بصورت یک بیماری مزمن بروز میکند و میتواند بسیاری از ارگان ها و بافت های بدن را گرفتار کند. با این حال شایع ترین محل ابتلا به سل در بدن بافت ریه است. 

ابتلا دیگر بافت ها به بیماری سل معمولا از راه انتقال میکروب از ریه ایجاد میشود. 

عفونت سلی استخوان و مفاصل موجب درد و تورم و تخریب بافتی شده و درمان آن مشکل است.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت