بهترین جراح شانه و بهترین ارتوپد

سالتِر هاریس (Salter harris)

سالتر هاریس نوعی تقسیم بندی برای شکستگی های صفحه رشد است.

سالتِر هاریس

 Salter harris

 

نگارش های دیگر : سالتر هریس

سالتر هاریس نوعی تقسیم بندی برای شکستگی های صفحه رشد است. 

طبق تقسیم بندی سالتر هاریس شکستگی های صفحات رشد به پنج دسته تقسیم میشوند. 

درمان درست این شکستگی ها بسیار مهم است و در صورت درمان نامناسب ممکن است رشد استخوان دچار مشکلاتی شود.

تنظیمات پوسته

نوار بالای سایت چیدمان سایت